Audiofons Widex per solucionar deficiències auditives i pal·liar la sordesa

 

 

 

Transposició freqüencial de Widex

La transposició freqüencial suposa un gran avenç per a les persones amb deficiència auditiva que tenen el que s'anomena una zona coclear morta, o el que és el mateix, que no tenen cap resta auditiu en algunes freqüències altes. Aquesta situació provoca que es perdin els matisos de l'ambient, així com alguns sons de la parla, amb els perjudicis que comporta.

L'amplificació va ser, en un principi, l'alternativa al problema però, lògicament, aquesta no era solució més correcta, ja que difícilment es pot amplificar alguna cosa del que no hi ha resposta

La transposició freqüencial és un avenç que aporta una veritable solució a les persones amb hipoacúsia, ja que trasllada freqüències que són inaudibles a altres que sí que són audibles per a aquests usuaris d'audiòfons.

No obstant això, la veritable revolució l'ha protagonitzat Widex amb la seva Extensor d'audibilitat que realitza una transposició freqüencial, que a més és lineal harmònica. El que vol dir que, no només trasllada aquestes freqüències, sinó que es manté una relació lineal entre el senyal traslladada i el so original. Això el que vol dir és que no es tracta a tot el so que no se sent com una massa, sinó que es respecta la identitat de cada so traslladat.

El resultat és l'audició dels sons d'alta freqüència en una zona de freqüència més baixa, pràcticament sense artefactes audibles i sense que la qualitat de so sigui artificial. En definitiva, i com Widex sempre persegueix en les seves avenços, amb un so més natural per a les persones amb pèrdua auditiva.

En resum, els audiofons Widex són la millor solució per pal·liar la sordesa.

 
 

WIDEX BABY 440

Widex té l'orgull de presentar WIDEX BABY 440:
el primer audiòfon dissenyat per donar resposta a les necessitats específiques dels nadons amb pèrdua auditiva pel que fa a mida, audibilitat per a l'adquisició del llenguatge i una adaptació de l'audiòfon ràpida i precisa.

Més informació

Widex Dream

La nova família d’audiòfons WIDEX DREAM incorpora la última i més avançada tecnologia auditiva: ISP-Natural, una nova plataforma d’última generació que representa un estàndard completament nou en audiòfons.


3 bones raons per recomanar DREAM:

1. Més so
2. Més comprensió
3. Més teu

Més informació

Audiofon de disseny: WIDEX PASSION

Widex ha introduït el model Passion: un audiòfon diminut de gran rendiment.

El Passion és un tribut extraordinari als sentits perquè integra la seva estètica atractiva i un rendiment sonor excepcional en la carcassa més discreta que ens permet la tecnologia actual.

Més informació

Audiòfons

WIDEX BABY 440

Widex té l'orgull de presentar WIDEX BABY 440:
el primer audiòfon dissenyat per donar resposta a les necessitats específiques dels nadons amb pèrdua auditiva pel que fa a mida, audibilitat per a l'adquisició del llenguatge i una adaptació de l'audiòfon ràpida i precisa.